به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب هوشَع

معرفی کتاب هوشَع

نگاهی مختصر به کتاب هوشَع که با زبان نبوی رحمت خدا به توبه‌کاران را برجسته می‌سازد.‏