به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب مزامیر

معرفی کتاب مزامیر

نگاه کلّی به کتاب مزامیر از کتاب مقدّس که اشعار آن اکنون به ما دلگرمی می‌بخشد و ما را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد.‏