به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معرفی کتاب مزامیر

معرفی کتاب مزامیر

نگاه کلّی به کتاب مزامیر از کتاب مقدّس که اشعار آن اکنون به ما دلگرمی می‌بخشد و ما را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد.‏