به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معرفی کتاب حِزْقیال

معرفی کتاب حِزْقیال

نگاهی مختصر به کتاب حِزْقیال،‏ کتابی که پشتیبان و مدافع پرستش پاک است.‏