به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب غزل غزل‌های سلیمان

معرفی کتاب غزل غزل‌های سلیمان

نگاهی مختصر به غزل غزل‌های سلیمان،‏ کتابی در وصف عشق و وفاداری واقعی.‏