به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

اطلاعات کلّی دربارهٔ کتب کتاب مقدّس.‏

معرفی کتاب عِزرا

یَهُوَه با رهایی قومش از اسارت بابل و برقراری مجدّد پرستش حقیقی در اورشلیم به وعده‌هایش وفا کرد.‏

معرفی کتاب نِحِمیا

تمام پیروان واقعی خدا می‌توانند از کتاب نِحِمیا درس‌هایی مفید بیاموزند.‏

معرفی کتاب اِستَر

بررسی وقایع روزگار اِستَر باعث می‌شود تا ایمانتان به قدرت یَهُوَه خدا در نجات قومش هنگام سختی‌ها تقویت شود.‏

معرفی کتاب ایّوب

همهٔ کسانی که یَهُوَه را دوست دارند،‏ با سختی‌ها روبرو می‌شوند.‏ کتاب ایّوب به ما این اطمینان را می‌دهد که می‌توانیم وفاداری خود را حفظ و از سلطنت یَهُوَه حمایت کنیم.‏

معرفی کتاب مزامیر

مزامیر سلطنت یَهُوَه را تأیید می‌کند،‏ به دوستداران او تسلّی و یاری می‌بخشد و نشان می‌دهد که چگونه یَهُوَه زمین را از طریق پادشاهی‌اش به بهشت تبدیل خواهد کرد.‏

معرفی کتاب امثال

این کتاب حاوی راهنمایی‌های گوناگون برای تمام جنبه‌های زندگی است،‏ از امور تجاری گرفته تا امور خانوادگی.‏

معرفی کتاب جامعه

سلیمان پادشاه در این کتاب نکاتی را برجسته ساخته است که در زندگی واقعاً اهمیت دارد.‏ همچنین تفاوت فاحش بین حکمت بشری و حکمت الٰهی را نشان داده است.‏

معرفی کتاب غزل غزل‌های سلیمان

عشق بی‌پایان دختر شولَمّی به چوپان به «شعله‌های یَهُوَه» تشبیه شده است.‏

معرفی کتاب اِشَعْیا

کتاب اِشَعْیا حاوی پیشگویی‌هایی دقیق و موثق است.‏ این کتاب ایمانمان را تقویت می‌کند که یَهُوَه به وعده‌هایش عمل کرده،‏ ما را نجات خواهد داد.‏

معرفی کتاب اِرْمیا

اِرْمیا علی‌رغم سختی‌ها مأموریت خود را به انجام رساند.‏ مسیحیان از او چه می‌آموزند.‏

معرفی کتاب مراثی اِرْمیا

اِرْمیا با نگارش کتاب مراثی،‏ غم و اندوه خود را از نابودی اورشلیم ابراز می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه توبه،‏ بخشش خدا را به همراه دارد.‏

معرفی کتاب حِزْقیال

حِزْقیال مأموریت‌هایی را که خدا به او سپرد،‏ حتی اگر برایش سخت بود،‏ با فروتنی و شهامت تمام به انجام رساند.‏ به این ترتیب،‏ او الگویی پرارزش برای ما به جا گذاشت.‏

معرفی کتاب دانیال

دانیال و سه دوستش تحت هر شرایطی به یَهُوَه وفادار ماندند.‏ نمونهٔ آنان و تحقق پیشگویی‌های کتاب دانیال،‏ برای ما که در زمان آخر زندگی می‌کنیم مفید است.‏

معرفی کتاب هوشَع

با خواندن کتاب هوشَع می‌آموزیم که چه شیوهٔ پرستشی از دید خدا درست است و او نسبت به توبه‌کاران چگونه رحمت نشان می‌دهد.‏

معرفی کتاب یوئیل

یوئیل نبی در مورد روز عظیم و مَهیب یَهُوَه پیشگویی کرد و راه نجات را به ما نشان داد.‏ امروزه درک پیشگویی او بسیار حیاتی است.‏

معرفی کتاب عاموس

یَهُوَه به عاموس که مردی فروتن بود مأموریتی مهم داد.‏ از نمونهٔ عاموس چه می‌آموزیم؟‏

معرفی کتاب عوبَدیا

این کتاب در میان سایر کتاب‌های موجود در عهد عتیق از لحاظ حجم کوچک‌ترین است.‏ این پیشگویی ما را نسبت به آینده امیدوار می‌سازد و نشانگر این است که روزی حقانیت حاکمیت یَهُوَه به اثبات خواهد رسید.‏

معرفی کتاب یونِس

یونِس نبی تأدیب شد،‏ مأموریت خود را به انجام رساند و در مورد محبت و رحمت خدا درسی حیاتی آموخت.‏ بررسی سرگذشت او قطعاً برای شما دلنشین خواهد بود.‏

معرفی کتاب میکاه

بررسی کتاب الهام‌شدهٔ میکاه،‏ ما را مطمئن می‌سازد که انتظارات یَهُوَه معقولانه و مفید است.‏

معرفی کتاب ناحوم

این کتاب به ما اطمینان می‌دهد که خدا همواره به کلامش جامهٔ عمل می‌پوشاند و به همهٔ کسانی که خواهان صلح و نجات از طریق پادشاهی‌اش هستند تسلی و دلگرمی می‌دهد.‏

معرفی کتاب حَبَقوق

ما می‌توانیم یقین داشته باشیم که خدا از بهترین زمان و شیوه برای نجات قومش آگاه است.‏

معرفی کتاب صَفَنیا

چرا نباید گمان کنیم که روز داوری یَهُوَه نخواهد آمد؟‏

معرفی کتاب حَجَّی

این کتاب نبوی نشان می‌دهد که ما باید به پرستش خدا اولویت دهیم،‏ نه به منافع خود.‏

معرفی کتاب زَکَریا

در ایّام باستان،‏ رؤیاها و پیشگویی‌ها موجب تقویت قوم خدا شد و آن‌ها امروزه نیز ما را از حمایت یَهُوَه خدا مطمئن می‌سازد.‏

معرفی کتاب مَلاکی

این کتاب نبوی،‏ اصول تغییرناپذیر،‏ رحمت و محبت یَهُوَه خدا را شرح می‌دهد و به نکاتی آموزنده برای روزگار ما نیز اشاره می‌کند.‏

معرفی کتاب مَتّی

از بررسی جزئیاتی از کتاب مَتّی،‏ نخستین کتاب از چهار انجیل،‏ فایده ببرید.‏

معرفی کتاب مَرقُس

گزارش مَرقُس کوتاه‌ترین انجیلی است که گوشه‌ای از پادشاهی آیندهٔ عیسی را در حکومت خدا نشان می‌دهد.‏