به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نظرخواهی در مورد منشأ حیات

مَسیمو تیسْتارِلی:‏ یک متخصص رباتیک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

مَسیمو تیسْتارِلی:‏ یک متخصص رباتیک دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

یک متخصص رباتیک به نام مَسیمو تیسْتارِلی در زمینهٔ بینایی کامپیوتر تجربیات فراوانی دارد.‏ او نظریهٔ تکامل را زیر سؤال می‌برد؛‏ زیرا برای علم ارزش بسیار قائل است.‏