به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نظرخواهی در مورد منشأ حیات

ایرن هاف لورِنسو:‏ یک جرّاح ارتوپد دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

ایرن هاف لورِنسو:‏ یک جرّاح ارتوپد دلیل اعتقادش را بیان می‌کند

ایرن بر این باور بود که تشابهاتی که بین آناتومی موجودات زنده وجود دارد،‏ نظریهٔ تکامل را تأیید می‌کند.‏ اما تحقیقات و فعالیت‌های او در زمینهٔ زانوی مصنوعی سبب شد که به این باور خود شک کند.‏