به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نحوهٔ معرفی نشریات

آیا مایلید خبری خوش بشنوید؟‏

آیا مایلید خبری خوش بشنوید؟‏

با وجود اخبار بدی که هر روزه می‌شنویم،‏ خبر خوش را کجا می‌توان یافت؟‏ این کلیپ برای معرفی بروشور خبری خوش از سوی خدا تنظیم شده است.‏