به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

نحوهٔ معرفی نشریات

کلیپ‌هایی که برای شروع گفتگو در مورد کتاب مقدّس در نظر گرفته شده است.‏

معرفی بروشور آیا حیات آفریده شده است؟‏

آگاهی از این که چگونه به وجود آمده‌ایم به ما کمک می‌کند تا به دلیل هستی‌مان پی‌ببریم.‏

معرفی بروشور خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید

زندگی مشترک و خانواده در معرض خطر قرار دارند.‏ کتاب مقدّس راه دستیابی به خانواده‌ای شاد و سعادتمند را نشان می‌دهد.‏

آیا مایلید خبری خوش بشنوید؟‏

همان طور که در اِشَعْیا ۵۲:‏۷ آمده است،‏ کتاب مقدّس «به چیزهای نیکو بشارت می‌دهد‏.‏» این بشارت یا خبر خوش به شما کمک می‌کند تا خانواده‌ای سعادتمند،‏ دوستان واقعی و آرامش درونی داشته باشید.‏

آیا برای مردگان امیدی هست؟‏

کتاب مقدّس وعده می‌دهد که عزیزان ازدست‌رفتهٔ خود را دوباره روی همین زمین خواهید دید.‏

شاهدان یَهُوَه چه کسانی هستند؟‏

بسیاری از مردم در مورد شاهدان یَهُوَه کنجکاوند.‏ در این کلیپ،‏ شاهدان یَهُوَه خود را به شما معرفی می‌کنند.‏