به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت دوم

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت دوم

با تماشای این ویدیو،‏ ببینید که داشتن دید روحانی چگونه در تشخیص تحقق پیشگویی‌های کتاب مقدّس به ما یاری می‌رساند و ایمانمان را تقویت می‌کند.‏