به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

زن لوط را به خاطر آورید

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۳

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۳

فراموش نکنید که به چه کسی خدمت می‌کنید