مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

زن لوط را به خاطر آورید

عیسی تقریباً ۲۰۰۰ سال پیش هشدار داد که زن لوط را به خاطر آورید.‏ در این فیلم،‏ برایان و گلوریا پی می‌برند که چگونه خانوادهٔ خود را از خطراتی که عیسی در مورد آن‌ها هشدار داد،‏ حفظ کنند.‏

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۱

چگونه خانواده‌ای مسیحی در زمان ما،‏ بین وفاداری به خدا و ثروت‌اندوزی،‏ بر سر دوراهی قرار می‌گیرد؟‏

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۲

چه چیز دید روحانی ما را تار می‌کند و باعث می‌شود که ارزش‌های اخلاقی و روحانی را زیر پا بگذاریم؟‏

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۳

عیسی با بیان سرگذشت زن لوط به ما درسی داد.‏ زن لوط می‌توانست کاری کند که عاقبتی خوش داشته باشد،‏ ما نیز می‌توانیم کاری کنیم که عاقبتی روشن داشته باشیم.‏