به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیدا کردن دوست جدید در جایی که انتظار ندارید

پیدا کردن دوست جدید در جایی که انتظار ندارید

در این کلیپ،‏ مردی به نام اَکیل تماس خود را با دوستانش از دست می‌دهد.‏ با این حال،‏ گزارش داوود و یوناتان به او کمک می‌کند که دوستانی در جایی که انتظارش را نداشت،‏ پیدا کند.‏