به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس

با گوش دادن به پند حکیم شوید

با گوش دادن به پند حکیم شوید

در این کلیپ،‏ پیر جماعتی که به بونگ‌سو پند می‌دهد،‏ برادری جوان است.‏ بونگ‌سو متوجه می‌شود که منشأ این پند در اصل،‏ یَهُوَه است و آن را می‌پذیرد.‏