به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دشواری‌ها و برکت‌های پرستش خانوادگی

دشواری‌ها و برکت‌های پرستش خانوادگی

با خانواده‌هایی از سراسر جهان آشنا شوید که برای حفظ برنامه‌ای مرتب و منظم در پرستش خانوادگی با دشواری‌هایی روبرویند.‏