به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

‏«به آنچه نمی‌بینیم امید ببندیم»‏

‏«به آنچه نمی‌بینیم امید ببندیم»‏

‏«به آنچه نمی‌بینیم امید ببندیم»‏

در ایّام باستان،‏ ایّوب غرق مشکلاتی شد که ایمان و وفاداری‌اش را در بوتهٔ آزمایش قرار داد.‏ در این فیلم،‏ به زندگی خانوادهٔ بَنیستِر توجه کنید و ببینید که آنان چه مشکلات مشابه‌ای در روزگار ما داشتند.‏ آنان چگونه توانسته‌اند دید متعادل خود را نسبت به مشکلاتشان بازیابند؟‏