به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خدمت ما شاهدان

در خدمت ما شاهدان اطلاعاتی در مورد جلسهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس،‏ مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک و جلسهٔ خدمت که شاهدان یَهُوَه برگزار می‌کنند،‏ آمده است.‏

توجه:‏ برخی از مقالات که برای کشوری چاپ می‌شود،‏ ممکن است با مقالات آنلاین متفاوت باشد.‏

 

تغییر نما
در چند ستون
در یک ستون

خدمت ما شاهدان

دسامبر ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

نوامبر ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

اکتبر ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

سپتامبر ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

اوت ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

ژوئیه ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

ژوئن ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

مه ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

آوریل ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

مارس ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

فوریه ۲۰۱۵

خدمت ما شاهدان

ژانویه ۲۰۱۵