برج دیده‌بانی

سؤال:‏ برخی فکر می‌کنند کتاب مقدّس،‏ کتابی قدیمی است و برای دنیای امروز قابل استفاده نیست.‏ برخی دیگر فکر می‌کنند که این کتاب هنوز باارزش است.‏ نظر شما چیست؟‏

آیه:‏ ۲تی‍ ۳:‏۱۶،‏ ۱۷

عرضه:‏ این مجلّهٔ برج دیده‌بانی به نمونه‌هایی از حکمت کتاب مقدّس اشاره می‌کند و راه‌هایی را نشان می‌دهد که می‌توان با کمک آن از مطالعهٔ کتاب مقدّس فایدهٔ بیشتری برد.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ آیا پایان دنیا نزدیک است؟‏

آیه:‏ مت‍ ۲۴:‏۳،‏ ۷،‏ ۱۴

حقیقت:‏ پیشگویی کتاب مقدّس نشان می‌دهد که ما در زمان آخر زندگی می‌کنیم.‏ اما این خبری خوش است؛‏ چون روزهای بهتری را که در آیندهٔ نزدیک فرا خواهد رسید،‏ نوید می‌دهد.‏

کتاب آفریدگار

سؤال:‏ به نظرتان کدام منطقی است:‏ خدا خالق است یا حیات به خودی خود به وجود آمده است؟‏

عرضه:‏ این کتاب به شواهدی اشاره می‌کند که باعث شده است بسیاری به وجود خالقی هوشمند ایمان بیاورند.‏ دوست داشتم دوباره همدیگر را ببینیم و سؤال صفحهٔ ۱۶۵ را بررسی کنیم که می‌گوید:‏ «اگر آفریدگار به ما اهمیت می‌دهد چرا اینقدر درد و رنج وجود دارد؟‏»‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید