مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۹–‏۱۵ ژانویه

اِشَعْیا ۲۹-‏۳۳

۹–‏۱۵ ژانویه
 • سرود ۱۲۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد کرد‏»‏‏:‏ (‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۳۲:‏۱‏—‏عیسی مسیح همان پادشاهی است که به عدالت سلطنت می‌کند (‏ب۱۴ ۱۵/‏۲ ۶ ¶۱۳‏)‏

  • اش‍ ۳۲:‏۲‏—‏عیسای پادشاه،‏ حکمرانانی برای مراقبت از گله تعیین می‌کند (‏اش-‏۱ ۳۳۲-‏۳۳۴ ¶۷-‏۸‏)‏

  • اش‍ ۳۲:‏۳،‏ ۴‏—‏به قوم یَهُوَه آموزش داده می‌شود تا مطابق معیارهای عادلانهٔ او رفتار کنند (‏اش-‏۱ ۳۳۴-‏۳۳۵ ¶۱۰-‏۱۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۳۰:‏۲۱‏—‏یَهُوَه به چه طرقی با خادمانش ارتباط برقرار می‌کند؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۸ ۲۱ ¶۲‏)‏

  • اش‍ ۳۳:‏۲۲‏—‏یَهُوَه چگونه و چه وقت داور،‏ قانون‌گذار و پادشاه قوم اسرائیل شد؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱۰ ۱۴ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۳۰:‏۲۲-‏۳۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مقالهٔ اصلی ب‌ع۱۷/‏۱‏—‏موعظه به مخاطبی که برخوردی خشن دارد.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مقالهٔ اصلی ب‌ع۱۷/‏۱‏—‏آیه‌ها از روی موبایل یا تبلت خوانده شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۳۱-‏۳۲ ¶۱۲-‏۱۳‏—‏به شیوه‌ای تعلیم دهید که به دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۱۹

 • ‏«همچون پناهگاهی در برابر باد»‏ ‏(‏اش‍ ۳۲:‏۲‏)‏:‏ ‏(‏۹ دقیقه)‏ این کلیپ پخش شود.‏

 • به برنامهٔ جلسات توجه کن‏:‏ ‏(‏۶ دقیقه)‏ این کلیپ پخش شود.‏ سپس چند کودک را دعوت کنید که به روی سکوی بیایند و از آنان بپرسید:‏ چه چیزی ممکن است حواست را در جلسه پرت کند؟‏ اگر نوح به آنچه یَهُوَه در مورد ساختن کشتی گفت توجه نمی‌کرد چه می‌شد؟‏ چرا مهم است که بچه‌ها به برنامهٔ جلسات توجه کنند؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۱۴ ¶۱۴-‏۲۲؛‏ کادر مرور ص ۱۴۳

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۷۷ و دعا