به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژانویه ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِشَعْیا ۴۳-‏۴۶

یَهُوَه،‏ خدای پیشگویی‌های حقیقی

یَهُوَه،‏ خدای پیشگویی‌های حقیقی
تغییر نما
متن
تصویر

حدود ۲۰۰ سال پیش از فتح بابل،‏ یَهُوَه از طریق اِشَعْیا آنچه را که در آینده اتفاق می‌افتاد با جزئیات پیشگویی کرد.‏

۴۴:‏۲۷-‏۴۵:‏۲

  • کورش باید فاتح بابل می‌شد

  • دروازه‌های شهر باید باز می‌ماند

  • رود فرات که بخش اصلی سیستم دفاعی شهر بود،‏ باید خشک می‌شد