مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۳۰ ژانویه–‏۵ فوریه

اِشَعْیا ۴۳-‏۴۶

۳۰ ژانویه–‏۵ فوریه
 • سرود ۳۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی ‏(‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه،‏ خدای پیشگویی‌های حقیقی‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۴۴:‏۲۶-‏۲۸‏—‏یَهُوَه پیشگویی کرد که اورشلیم و معبدش بازسازی می‌شود و از کورش به عنوان فاتح بابل نام برد (‏اش-‏۲ ۷۱-‏۷۲ ¶۲۲-‏۲۳‏)‏

  • اش‍ ۴۵:‏۱،‏ ۲‏—‏یَهُوَه جزئیاتی را در مورد فتح بابل پیشگویی کرد (‏اش-‏۲ ۷۷-‏۷۸ ¶۴-‏۶‏)‏

  • اش‍ ۴۵:‏۳-‏۶‏—‏یَهُوَه توضیح داد که به چه دلیلی از کورش استفاده کرد (‏اش-‏۲ ۷۹-‏۸۰ ¶۸-‏۱۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۴۳:‏۱۰-‏۱۲‏—‏اسرائیلیان از چه جهت شاهدانی برای یَهُوَه بودند؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱۱ ۲۱-‏۲۲ ¶۱۴-‏۱۶‏)‏

  • اش‍ ۴۳:‏۲۵‏—‏دلیل اصلی‌ای که یَهُوَه گناهان را محو می‌سازد چیست؟‏ (‏اش-‏۲ ۶۰ ¶۲۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس برای خدمت موعظه چه نکاتی یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۴۶:‏۱-‏۱۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ آف‏—‏موعظهٔ غیررسمی به همکار یا همکلاسی.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ آف‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌ی درس ۴

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۴۳

 • چگونه می‌توانیم از درستی مطالب کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ کلیپ چگونه می‌توانیم از درستی مطالب کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏ را پخش کنید.‏ سپس از حضار این سؤالات پرسیده شود:‏ چگونه می‌توان از این کلیپ هنگام موعظهٔ غیررسمی،‏ موعظه در اماکن عمومی و موعظهٔ خانه‌به‌خانه استفاده کرد؟‏ شما از نشان دادن این کلیپ چه نتایج خوبی به دست آورده‌اید؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۱۶ ¶۱-‏۱۵

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۳۹ و دعا