به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژانویه ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

ای یَهُوَه،‏ بر تو توکّل دارم

ای یَهُوَه،‏ بر تو توکّل دارم

بسیار مهم است که اعتمادمان را به یَهُوَه هم در موقعیت‌های مساعد و هم در موقعیت‌های نامساعد نشان دهیم.‏ (‏مز ۲۵:‏۱،‏ ۲‏)‏ در قرن هشتم پیش از میلاد،‏ یهودیان در یک وضعیت بحرانی قرار گرفتند که باید نشان می‌دادند به یَهُوَه توکّل و اعتماد دارند.‏ آنچه برای آنان رخ داد،‏ درس‌های زیادی برای ما دارد.‏ (‏رو ۱۵:‏۴‏)‏ پس از دیدن قسمتی از فیلم ای یَهُوَه،‏ بر تو توکّل دارم به این سؤالات پاسخ دهید.‏

  1. حِزْقیا با چه موقعیت بحرانی روبرو شد؟‏

  2. هنگامی که انتظار محاصرهٔ شهر می‌رفت،‏ چگونه حِزْقیا اصلی را که در امثال ۲۲:‏۳ است به کار برد؟‏

  3. چرا حِزْقیا در فکر این نبود که تسلیم آشور شود یا با مصر پیمان ببندد؟‏

  4. حِزْقیا چه نمونهٔ خوبی برای مسیحیان است؟‏

  5. امروزه در چه موقعیت‌هایی اعتماد و توکّل ما به یَهُوَه مورد آزمایش قرار می‌گیرد؟‏

بنویسید که در چه موقعیت‌هایی می‌خواهید بیشتر به یَهُوَه اعتماد و توکّل نشان دهید.‏