به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژانویه ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِشَعْیا ۳۴-‏۳۷

ایمان حِزْقیا برای او برکت به همراه داشت

ایمان حِزْقیا برای او برکت به همراه داشت

سِنَّحاریب،‏ پادشاه آشور،‏ رَبشاقی را به اورشلیم فرستاد تا از اسرائیلیان بخواهد تسلیم شوند.‏ آشوریان با دلایل مختلف سعی کردند آنان را وادار کنند تا بدون جنگ تسلیم شوند.‏

  • بدون کمک.‏ مصر نمی‌تواند کمک چندانی به شما کند.‏—‏اِشَعْیا ۳۶:‏۶

  • شک و تردید.‏ یَهُوَه برای شما نخواهد جنگید زیرا از شما ناخشنود است.‏—‏اِشَعْیا ۳۶:‏۷،‏ ۱۰

  • رعب و وحشت.‏ شما نمی‌توانید در برابر لشکر پرقدرت آشور بایستید.‏—‏اِشَعْیا ۳۶:‏۸،‏ ۹

  • وسوسه.‏ اگر تسلیم آشور شوید،‏ کیفیت زندگی‌تان بهبود می‌یابد.‏—‏اِشَعْیا ۳۶:‏۱۶،‏ ۱۷

حِزْقیا نشان داد که به یَهُوَه ایمانی قوی دارد

۳۷:‏۱،‏ ۲،‏ ۱۴-‏۲۰،‏ ۳۶

  • او برای آماده ساختن شهر در برابر محاصره،‏ هر چه می‌توانست انجام داد

  • او برای نجات به یَهُوَه دعا کرد و قوم را نیز تشویق کرد که چنین کنند

  • یَهُوَه فرشتهٔ خود را فرستاد تا در یک شب ۱۸۵٬۰۰۰ سرباز آشوری را نابود کند؛‏ از این رو حِزْقیا به خاطر ایمانش برکت یافت