به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۶–‏۲۲ ژانویه

اِشَعْیا ۳۴-‏۳۷

۱۶–‏۲۲ ژانویه
 • سرود ۳۱ و دعا

 •  اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏ایمان حِزْقیا برای او برکت به همراه داشت‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۳۶:‏۱‏،‏ ۴-‏۱۰‏،‏ ۱۵‏،‏ ۱۸-‏۲۰‏—‏آشوریان یَهُوَه را به باد تمسخر گرفتند و قوم او را تهدید کردند (‏اش-‏۱ ۳۸۶-‏۳۸۸ ¶۷-‏۱۴‏)‏

  • اش‍ ۳۷:‏۱،‏ ۲،‏ ۱۴-‏۲۰‏—‏حِزْقیا به یَهُوَه توکّل کرد (‏اش-‏۱ ۳۸۹-‏۳۹۱ ¶۱۵-‏۱۷‏)‏

  • اش‍ ۳۷:‏۳۳-‏۳۸‏—‏یَهُوَه از قوم خود دفاع کرد (‏اش-‏۱ ۳۹۱-‏۳۹۴ ¶۱۸-‏۲۲‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۳۵:‏۸‏—‏«راه مقدس» مظهر چیست و چه کسانی می‌توانند در آن گام بردارند؟‏ (‏ب۰۸‏-‏E‏ ۱۵/‏۵ ۲۶ ¶۴‏؛‏ ۲۷ ¶۱‏)‏

  • اش‍ ۳۶:‏۲،‏ ۳‏،‏ ۲۲‏—‏شِبنا از چه جهت نمونه‌ای خوب از خود به جا گذاشت؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۲ ۱۴ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس برای خدمت موعظه چه نکاتی یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۳۶:‏۱-‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مت‍ ۲۴:‏۳،‏ ۷،‏ ۱۴‏—‏حقیقت را تعلیم دهید—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ۲تی‍ ۳:‏۱-‏۵‏—‏حقیقت را تعلیم دهید—‏کارت معرفی وب‌سایت JW.ORG به مخاطب داده شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۳۱-‏۳۲ ¶۱۱-‏۱۲‏—‏شاگرد را به جلسه دعوت کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی