مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۶-‏۱۲ فوریه

اِشَعْیا ۴۷-‏۵۱

۶-‏۱۲ فوریه
 • سرود ۱۲۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏اطاعت از یَهُوَه برکاتی به همراه دارد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۴۸:‏۱۷‏—‏اساس پرستش حقیقی بر اطاعت از دستورات الٰهی استوار است (‏اش-‏۲ ۱۳۱ ¶۱۸‏)‏

  • اش‍ ۴۸:‏۱۸‏—‏یَهُوَه ما را دوست دارد و خواست اوست که ما از زندگی لذّت ببریم (‏اش-‏۲ ۱۳۱ ¶۱۹‏)‏

  • اش‍ ۴۸:‏۱۹‏—‏با اطاعت از برکات ابدی برخوردار می‌شویم (‏اش-‏۲ ۱۳۲ ¶۲۰-‏۲۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۴۹:‏۶‏—‏چگونه مسیح «نوری برای ملتها» است در صورتی که خدمت زمینی او فقط به نوادگان قوم اسرائیل محدود می‌بود؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۲ ۱۵ ¶۶‏)‏

  • اش‍ ۵۰:‏۱‏—‏چرا یَهُوَه از اسرائیلیان پرسید «طلاقنامهٔ مادر شما کجاست»؟‏ (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۶۴۳ ¶۴-‏۵‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۵۱:‏۱۲-‏۲۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏ کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏ طی ماه فوریه،‏ مبشّران می‌توانند از کتاب آیا آفریدگاری وجود دارد که به ما اهمیت بدهد؟‏ نیز استفاده کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۹

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏ در صورت تمایل،‏ می‌توانید نکاتی از کتاب «سالنامه» را بررسی کنید.‏ (‏۱۶yb‏-‏E‏ ۱۴۴-‏۱۴۵)‏

 • دوست یَهُوَه شو—‏از یَهُوَه اطاعت کن‏:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در ابتدا،‏ این کارتون پخش شود.‏ سپس این سؤالات بررسی شود:‏ مهم‌ترین دلیلی که باید از یَهُوَه اطاعت کنیم چیست؟‏ (‏ام‍ ۲۷:‏۱۱‏)‏ کودکان و نوجوانان چگونه می‌توانند از یَهُوَه اطاعت کنند؟‏ بزرگسالان چگونه می‌توانند از یَهُوَه اطاعت کنند؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۱۶ ¶۱۶-‏۲۹؛‏ ص ۱۶۴‏؛‏ کادر مرور ص ۱۶۶

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۶ و دعا