مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۰-‏۲۶ فوریه

اِشَعْیا ۵۸-‏۶۲

۲۰-‏۲۶ فوریه
 • سرود ۱۴۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏سال لطف یَهُوَه را اعلام کنید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۶۱:‏۱،‏ ۲‏—‏عیسی مسح شد تا «سال لطف خداوند را اعلام» کند (‏اش-‏۲ ۳۲۲ ¶۴‏)‏

  • اش‍ ۶۱:‏۳،‏ ۴‏—‏برای حمایت از فعالیت موعظهٔ جهانی،‏ یَهُوَه «بلوطهای پارسایی» یا به عبارت دیگر درختان بزرگ عدالت را کاشته است (‏اش-‏۲ ۳۲۶-‏۳۲۷ ¶۱۳-‏۱۵‏)‏

  • اش‍ ۶۱:‏۵،‏ ۶‏—‏«بیگانگان» با «کاهنان خداوند» در بزرگ‌ترین فعالیت جهانی تمام اعصار همکاری می‌کنند (‏ب۱۲ ۱۵/‏۱۲ ۲۵ ¶۵-‏۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۶۰:‏۱۷‏—‏یَهُوَه این وعده را به چه طرقی در روزگار ما تحقق بخشیده است؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۷ ۹-‏۱۰ ¶۱۴-‏۱۷‏)‏

  • اش‍ ۶۱:‏۸،‏ ۹‏—‏این «عهد جاودانی» چیست و این «نسل» مظهر چه کسانی هستند؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۲ ۱۷ ¶۵‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۶۲:‏۱-‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی