به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خواهری نوجوان در کلاس درس در مورد اعتقادش صحبت می‌کند

جزوهٔ کار و آموزش فوریه ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ بیدار شوید و توضیح این که کتاب مقدّس دربارهٔ منشأ حیات چه تعلیم می‌دهد.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به روش خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

اطاعت از یَهُوَه برکاتی به همراه دارد

یَهُوَه از روی محبتش راهی را که باید در آن گام برداریم،‏ به ما نشان می‌دهد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

مسیح برای ما رنج کشید

مرگ عیسی جوابی قطعی به ادعای شیطان در مورد وفاداری انسان‌ها بود و برکاتی را نصیب توبه‌کاران می‌کرد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به فرزندان خود کمک کنید تا ایمانی محکم به آفریدگار در خود پرورش دهند

فرزندانتان در مورد منشأ خلقت چه فکر می‌کنند؟‏ چگونه می‌توانید به فرزندان خود کمک کنید تا ایمانی محکم به آفریدگار در خود پرورش دهند؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

سال لطف یَهُوَه را اعلام کنید

آیا سال لطف خداوند سالی مجازی است؟‏ این دوران چه ارتباطی با بشارت پادشاهی خدا دارد؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

از نشریات به‌درستی استفاده کنیم

نشریات مسیحی با تلاش و هزینهٔ فراوان چاپ می‌شود و به جماعات در سراسر دنیا فرستاده می‌شود.‏ هنگام دادن نشریات به دیگران،‏ باید بصیرت به خرج داد.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آسمان و زمین جدید باعث شادی بسیاری خواهد شد

وعدهٔ خدا در مورد «آسمانی جدید و زمینی جدید» برای ما به چه مفهوم است؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به سبب امیدتان شاد باشید

امید همچون لنگری است.‏ تأمّل بر وعده‌های خدا به ما کمک می‌کند که در توفان مشکلات شادی‌مان را حفظ کنیم و به خدا وفادار بمانیم.‏