به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۷

۳-‏۹ ژوئیه

حِزْقیال ۱۱-‏۱۴

۳-‏۹ ژوئیه
 • سرود ۵۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آیا دل گوشتین دارید؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۱۱:‏۱۷،‏ ۱۸‏—‏یَهُوَه وعده داد که پرستش حقیقی مجدّداً برقرار خواهد شد (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۷ ¶۴‏)‏

  • حز ۱۱:‏۱۹‏—‏یَهُوَه می‌تواند به ما دلی دهد که نسبت به راهنمایی‌های او نرم‌تر و حساس‌تر باشد (‏ب۱۶/‏۵ ص ۱۵ ¶۹‏)‏

  • حز ۱۱:‏۲۰‏—‏یَهُوَه از ما می‌خواهد که آموخته‌های خود را به کار ببریم

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۱۲:‏۲۶-‏۲۸‏—‏طبق این آیات،‏ خادمان یَهُوَه چه مسئولیتی بر دوش دارند؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۹ ¶۶‏)‏

  • حز ۱۴:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏اشاره به نام‌ها در این آیات چه درسی به ما می‌دهد؟‏ (‏ب۱۶/‏۵ ص ۲۶ ¶۱۳؛‏ ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۹ ¶۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۱۲:‏۱-‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۵۴

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ در صورت تمایل،‏ می‌توانید نکاتی از کتاب «سالنامه» را بررسی کنید.‏ (‏۱۷yb‏-‏E‏ ص ۴۱-‏۴۳)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۳ ¶۸-‏۱۵ و کادر ص ۳۰

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۰۶ و دعا