به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | حِزْقیال ۲۴-‏۲۷

پیشگویی علیه صور بر اعتمادمان به کلام یَهُوَه می‌افزاید

پیشگویی علیه صور بر اعتمادمان به کلام یَهُوَه می‌افزاید
تغییر نما
متن
تصویر

کتاب حِزْقیال نابودی صور را با جزئیات پیشگویی کرد.‏

  • ۲۶:‏۷-‏۱۱

    چندی پس از سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ چه کسی آن بخش از شهر صور را که جزیره نبود،‏ نابود کرد؟‏

  • ۲۶:‏۴،‏ ۱۲

    در سال ۳۳۲ ق.‏م.‏ چه کسی با استفاده از خرابه‌های آن بخش از شهر که جزیره نبود،‏ جاده‌ای به سمت بخش خرابه‌های صور درست کرد و آن جزیره را نابود کرد؟‏

شما می‌خواهید شاهد تحقق کدام یک از پیشگویی‌های کتاب مقدّس باشید که با جزئیات بیان شده است؟‏