• سرود ۸۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پیشگویی علیه صور بر اعتمادمان به کلام یَهُوَه می‌افزاید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۲۶:‏۳،‏ ۴‏—‏یَهُوَه نابودی صور را بیش از ۲۵۰ سال قبل از وقوع آن پیشگویی کرد (‏اص۰۷ ص ۷ ¶۴‏)‏

  • حز ۲۶:‏۷-‏۱۱‏—‏حِزْقیال به نخستین قوم و حاکمی که صور را محاصره کرد،‏ اشاره کرد (‏ce‏-E‏ ص ۲۱۶ ¶۳‏)‏

  • حز ۲۶:‏۴،‏ ۱۲‏—‏حِزْقیال پیشگویی کرد که حصارها،‏ خانه‌ها و خاک صور به میان آب ریخته خواهد شد (‏it‏-‏۱-‏E‏ ص ۱۷۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۲۴:‏۶،‏ ۱۲‏—‏زنگ‌زدگی دیگ مظهر چیست؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۱۰ ¶۲‏)‏

  • حز ۲۴:‏۱۶،‏ ۱۷‏—‏چرا حِزْقیال نباید هنگام مرگ همسرش ماتم می‌گرفت؟‏ (‏ب۸۸‏-‏E‏ ۱۵/‏۹ ص ۲۱ ¶۲۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۲۵:‏۱-‏۱۱

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ یکی از تراکت‌ها را انتخاب کنید—‏راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ یکی از تراکت‌ها را انتخاب کنید—‏با مخاطبتان در مورد کلیپ دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟‏ صحبت کنید،‏ اما آن را پخش نکنید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۲۲ ¶۱۳-‏۱۵‏—‏مخاطبتان را به جلسات دعوت کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۳۴

 • ایمان به کلام خدا قدرت تحمّل ما را بالا می‌برد:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس آیاتی همچون اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴؛‏ ۶۵:‏۲۱،‏ ۲۲؛‏ یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹ و مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏ کلیپ قدردانی از بابت فواید حکمرانی پادشاهی خدا را پخش کنید.‏ همه را ترغیب کنید که خود را در دنیای جدید تصوّر کنند،‏ به‌خصوص زمانی که به دلیل سختی‌ها مأیوس و دلسرد می‌شوند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۴ ¶۱۲-‏۲۱ و کادر ص ۴۲

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۲۰ و دعا