به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | حِزْقیال ۲۱-‏۲۳

حکمرانی به کسی تعلّق دارد که حق اوست

حکمرانی به کسی تعلّق دارد که حق اوست
تغییر نما
متن
تصویر

در تحقق پیشگویی حِزْقیال،‏ حق حکمرانی قانوناً به عیسی تعلّق داشت.‏

  • پی‍ ۴۹:‏۱۰

    مسیح از کدام طایفه آمد؟‏

  • ۲سم‍ ۷:‏۱۲،‏ ۱۶

    یَهُوَه به چه کسی گفت که پادشاهی‌اش تا ابد پایدار خواهد ماند؟‏

  • مت‍ ۱:‏۱۶

    مَتّی اصل و نسب عیسی را به چه کسی نسبت داد تا ثابت کند که عیسی حق نشستن بر تخت پادشاهی داوود را دارد؟‏

ما از تصمیم یَهُوَه مبنی بر این که عیسی قانوناً حق حکمرانی را داشته باشد،‏ چه می‌آموزیم؟‏