به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۷

۲۴-‏۳۰ ژوئیه

حِزْقیال ۲۱-‏۲۳

۲۴-‏۳۰ ژوئیه
 • سرود ۹۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏حکمرانی به کسی تعلّق دارد که حق اوست‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۲۱:‏۲۵‏—‏صِدِقیا «حاکم کافر و شریر اسرائیل» بود (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۹ ¶۹‏)‏

  • حز ۲۱:‏۲۶‏—‏در اورشلیم دیگر کسی از نوادگان داوود بر تخت پادشاهی نخواهد نشست (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ص ۹ ¶۶‏)‏

  • حز ۲۱:‏۲۷‏—‏عیسی مسیح کسی است که «حق» پادشاهی به او تعلّق دارد (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱۰ ص ۱۰ ¶۱۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۲۱:‏۳‏—‏یَهُوَه چه شمشیری را از نیام بر می‌کشد؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۱۰ ¶۱‏)‏

  • حز ۲۳:‏۴۹‏—‏در باب ۲۳ چه گناهی برجسته شده است و ما از آن چه درس عبرتی می‌گیریم؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۱۰ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۲۱:‏۱-‏۱۳

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۹۳

 • ‏«‏حفظ ادب و نزاکت در موعظهٔ خانه‌به‌خانه‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار که سرپرست خدمت آن را اجرا می‌کند.‏ در ابتدا کلیپی پخش می‌شود که در خصوص این موضوع است.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۴ ¶۱-‏۱۱

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۲۵ و دعا