به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | حِزْقیال ۱۸-‏۲۰

وقتی یَهُوَه گناهی را می‌بخشد،‏ آیا آن را فراموش می‌کند؟‏

وقتی یَهُوَه گناهی را می‌بخشد،‏ آیا آن را فراموش می‌کند؟‏

۱۸:‏۲۱،‏ ۲۲

  • وقتی یَهُوَه گناهان ما را می‌بخشد،‏ هرگز دوباره از آن‌ها بر علیه ما استفاده نخواهد کرد.‏

بررسی نمونه‌های زیر از کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند تا از بخشش یَهُوَه مطمئن باشیم.‏

داوود پادشاه

  • چه گناهی کرد؟‏

  • چرا یَهُوَه او را بخشید؟‏

  • از کجا می‌دانیم که یَهُوَه او را بخشید؟‏

مَنَسی پادشاه

  • چه گناهی کرد؟‏

  • چرا یَهُوَه او را بخشید؟‏

  • از کجا می‌دانیم که یَهُوَه او را بخشید؟‏

پِطرُس رسول

  • چه گناهی کرد؟‏

  • چرا یَهُوَه او را بخشید؟‏

  • از کجا می‌دانیم که یَهُوَه او را بخشید؟‏

از چه طریق‌هایی می‌توانم بخشش یَهُوَه را سرمشق قرار دهم؟‏