به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

آیا خود را می‌بخشی؟‏

آیا خود را می‌بخشی؟‏

گاه با وجود این که یَهُوَه گناهان گذشتهٔ ما را بخشیده است،‏ به‌آسانی نمی‌توانیم خود را ببخشیم.‏ در کنگرهٔ ۲۰۱۶ با عنوان «به یَهُوَه خدا وفادار بمانید» این موضوع طی سخنرانی و کلیپی بررسی شد.‏ با استفاده از اَپ JW Library این کلیپ را دوباره تماشا کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • سونیا چند سال اخراج شده بود؟‏

  • پیران جماعت چه آیه‌ای را برای سونیا خواندند و این آیه چگونه به او کمک کرد؟‏

  • وقتی سونیا دوباره در جماعت پذیرفته شد،‏ اعضای جماعت چگونه با او برخورد کردند؟‏

  • سونیا با چه احساساتی می‌جنگید و پدرش چگونه به او کمک کرد؟‏