به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۷

۱۷-‏۲۳ ژوئیه

حِزْقیال ۱۸-‏۲۰

۱۷-‏۲۳ ژوئیه
 • سرود ۲۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • «‏وقتی یَهُوَه گناهی را می‌بخشد،‏ آیا آن را فراموش می‌کند؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۱۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏—‏یَهُوَه هر شخصی را مسئول اعمال خود می‌داند (‏ب۱۲‏-‏E‏ ۱/‏۷ ص ۱۸ ¶۲‏)‏

  • حز ۱۸:‏۲۱،‏ ۲۲‏—‏یَهُوَه آماده است که فرد توبه‌کار را ببخشد و هرگز دوباره از گناهانش بر علیه او استفاده نمی‌کند (‏ب۱۲‏-‏E‏ ۱/‏۷ ص ۱۸ ¶۳-‏۷‏)‏

  • حز ۱۸:‏۲۳،‏ ۳۲‏—‏یَهُوَه زمانی شریران را نابود می‌کند که دیگر چاره‌ای جز این کار نداشته باشد (‏ب۰۸ ۱/‏۵ ص ۸ ¶۴‏؛‏ ب۰۶ ۱/‏۱۲ ص ۲۵ ¶۱۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۱۸:‏۲۹‏—‏چرا اسرائیلیان دیدی نادرست نسبت به یَهُوَه پیدا کردند و ما از اشتباه آنان چه درسی می‌گیریم؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۸ ص ۱۱ ¶۹‏)‏

  • حز ۲۰:‏۴۹‏—‏چرا مردم تصوّر می‌کردند که حِزْقیال فقط با «مَثَلها» یا معما با آنان سخن می‌گوید و ما از واکنش آنان چه می‌آموزیم؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ص ۱۰ ¶۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۲۰:‏۱-‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ۱یو ۵:‏۱۹‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ پی‍ ۳:‏۲-‏۵‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏ (‏رجوع به کا۱۶/‏۸ ص ۸ ¶۲‏)‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۱۶/‏۵ ص ۳۲‏—‏موضوع:‏ وقتی در جماعت اعلام شود که شخصی که اخراج شده بود دوباره پذیرفته شده است،‏ اعضای جماعت چگونه می‌توانند شادی‌شان را ابراز کنند؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۷۷

 • ‏«‏آیا خود را می‌بخشی؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در ابتدا،‏ کلیپ ‏«‏حمایت وفادارانه از داوری‌های یَهُوَه—‏بخشنده باشید‏» پخش شود.‏

 • چطور اشتباهاتم را جبران کنم؟‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس مقالهٔ «‏چطور اشتباهاتم را جبران کنم؟‏‏» (‏در بروشور پاسخ به ۱۰ پرسش جوانان،‏ پرسش ۴.‏)‏ در ابتدا،‏ بخشی از فایل صوتی این مقاله با عنوان‌های «تصمیم تو چیست؟‏» و «با عجله تصمیم نگیر!‏» پخش شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح ضمیمهٔ ص ۲۰۷-‏۲۰۹

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۶۳ و دعا