به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ اگر کتاب مقدّس از طرف خدا باشد،‏ به نظر شما آیا او قادر نیست از کتابش محافظت کند؟‏

آیه:‏ اش‍ ۴۰:‏۸

عرضه:‏ در مقالات این مجلّه می‌خوانید که چگونه کتاب مقدّس در طول تاریخ حفظ شده است.‏

برج دیده‌بانی ‏(‏صفحهٔ آخر)‏

سؤال:‏ لطفاً به این سؤال توجه کنید.‏ [سؤال اول را از صفحهٔ ۱۶ بخوانید.‏] برخی بر این باورند که دین و مذهب ساختهٔ دست بشر است.‏ عده‌ای نیز می‌گویند خدا از ادیان استفاده می‌کند تا ما را به خود نزدیک سازد.‏ شما چه فکر می‌کنید؟‏

آیه:‏ یع‍ ۱:‏۲۷‏،‏ پاورقی.‏

عرضه:‏ این مقاله نشان می‌دهد که کتاب مقدّس در این باره چه می‌گوید.‏ خوشحال می‌شوم که دفعهٔ بعد بیشتر در این مورد با هم صحبت کنیم.‏

خبری خوش از سوی خدا

سؤال:‏ بسیاری فکر می‌کنند که خواندن پیشگویی‌های کتاب مقدّس مانند خواندن روزنامه است.‏ در این آیات کدام یک از این وضعیت‌های پیشگویی‌شده را دیده یا شنیده‌اید؟‏

آیه:‏ ۲تی‍ ۳:‏۱-‏۵

عرضه:‏ در این بروشور توضیح داده شده است که چرا این وضعیت‌ها برای دوستداران خدا به معنای خبری خوش است.‏ [‏درس ۱ و سؤال ۲ را برجسته سازید.‏]‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید.‏