به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

ساده نگه داشتن زندگی باعث می‌شود خدا را بستاییم

ساده نگه داشتن زندگی باعث می‌شود خدا را بستاییم

در دنیای کنونی خیلی آسان می‌توان زندگی را پیچیده ساخت.‏ برای خرید لوازم،‏ استفاده و نگهداری از آن‌ها به وقت و انرژی نیاز است.‏ عیسی زندگی ساده‌ای پیش گرفت تا دارایی‌هایش بی‌جهت او را از خدمت باز ندارد.‏—‏مت‍ ۸:‏۲۰‏.‏

چگونه می‌توانید زندگی خود را برای افزایش خدمت ساده کنید؟‏ آیا کسی در خانواده‌تان می‌تواند با ایجاد تغییراتی به خدمت پیشگامی بپردازد؟‏ حتی اگر در خدمت تمام‌وقت هستید،‏ آیا امور مادی به‌تدریج زندگی شما را پیچیده ساخته است؟‏ در خدمت به یَهُوَه داشتن زندگی ساده موجب شادی و خرسندی می‌شود.‏—‏۱تی‍ ۶:‏۷-‏۹‏.‏

بنویسید که چگونه می‌توانید زندگی‌تان را ساده سازید.‏