مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۴-‏۱۰ ژوئیه

مزامیر ۶۰-‏۶۸

۴-‏۱۰ ژوئیه
 • سرود ۱۰۴ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه،‏ شنوندهٔ دعا را ستایش کنید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۶۱:‏۱،‏ ۸‏—‏در خصوص قول‌هایی که به یَهُوَه داده‌اید دعا کنید (‏ب۹۹‏-‏E ۱۵/‏۹ ۹ ¶۱-‏۴)‏

  • مز ۶۲:‏۸‏—‏با باز کردن سفرهٔ دلتان نزد یَهُوَه نشان دهید که به او اعتماد دارید (‏ب۱۵ ۱۵/‏۴ ۲۵-‏۲۶ ¶۶-‏۹‏)‏

  • مز ۶۵:‏۱،‏ ۲‏—‏یَهُوَه دعای راستدلان را می‌شنود (‏ب۱۵ ۱۵/‏۴ ۲۲ ¶۱۳-‏۱۴؛‏ ب۱۰ ۱۵/‏۴ ۵ ¶۱۰؛‏ it‏-‏۲-‏E ۶۶۸ ¶۲)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۶۳:‏۳‏—‏محبت یَهُوَه از چه جهت از حیات نیکوتر است؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۲۰ ¶۸‏)‏

  • مز ۶۸:‏۱۸‏—‏«هدایا از آدمیان» چه کسانی بودند؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۱۹ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۶۳:‏۱–‏۶۴:‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۱

 • ‏«‏ساده نگه داشتن زندگی باعث می‌شود خدا را بستاییم‏»‏‏:‏ (‏۱۵ دقیقه)‏ در ابتدا این مقاله با مشارکت حضار بررسی شود.‏ سپس ویدیوی ما زندگی ساده پیش گرفته‌ایم از سایت JW Broadcasting پخش و مختصراً بررسی شود.‏ (‏گزینهٔ «انتخاب ویدیو» و سپس ‏«خانواده»‏ انتخاب شود.‏)‏ همه ترغیب شوند که دربارهٔ ساده کردن زندگی خود فکر کنند تا بتوانند به یَهُوَه بیشتر خدمت کنند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۱ ¶۱-‏۱۳

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۵ و دعا