به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۷۹-‏۸۶

مهم‌ترین شخص در زندگی‌تان کیست؟‏

مهم‌ترین شخص در زندگی‌تان کیست؟‏

سُرایندهٔ مزمور ۸۳ احتمالاً یکی از نوادگان آساف لاوی بوده است؛‏ آساف با داوود پادشاه همعصر بود.‏ این مزمور زمانی تصنیف شد که برخی از ملت‌ها تهدیدی برای قوم یَهُوَه بودند.‏

۸۳:‏۱-‏۵،‏ ۱۶

  • این مزمورنویس در دعایش،‏ بر نام و حقانیت سلطنت یَهُوَه تمرکز کرد،‏ نه بر امنیت جانش

  • امروزه،‏ خادمان خدا مرتباً مورد حمله قرار می‌گیرند.‏ استواری و استقامت ما موجب جلال یَهُوَه می‌شود

۸۳:‏۱۸

  • یَهُوَه می‌خواهد نامش را بدانیم

  • باید با اعمالمان نشان دهیم که یَهُوَه مهم‌ترین شخص در زندگی‌مان است