مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۷۴-‏۷۸

اعمال یَهُوَه را به یاد آورید

اعمال یَهُوَه را به یاد آورید

تعمّق در کارهای نیکویی که یَهُوَه انجام داده،‏ ضروری است

۷۴:‏۱۶؛‏ ۷۷:‏۶،‏ ۱۱،‏ ۱۲

  • تعمّق به ما کمک می‌کند تا غرق کلام خدا شویم و از بابت خوراک روحانی بیشتر قدردان باشیم

  • تفکّر عمیق دربارهٔ یَهُوَه به ما کمک می‌کند تا کارهای شگفت‌انگیزش و امیدمان را به یاد آوریم

اعمال یَهُوَه عبارتند از:‏

۷۴:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۷۵:‏۶،‏ ۷؛‏ ۷۸:‏۱۱-‏۱۷

  • خلقت

  • هر چه بیشتر دربارهٔ خلقت می‌آموزیم،‏ بیشتر تحت تأثیر اعمال یَهُوَه قرار می‌گیریم

  • مردان منصوب‌شده در جماعت

  • باید از کسانی که یَهُوَه برای هدایت جماعت تعیین کرده است،‏ فرمانبرداری کنیم

  • اعمال نجات‌بخش او

  • به یاد آوردن اعمال نجات‌بخش یَهُوَه باعث می‌شود که ایمانمان به اشتیاق و قدرت او برای مراقبت از خادمانش بیشتر شود