مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۸-‏۲۴ ژوئیه

مزامیر ۷۴-‏۷۸

۱۸-‏۲۴ ژوئیه
 • سرود ۱۱۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏اعمال یَهُوَه را به یاد آورید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۷۴:‏۱۶؛‏ ۷۷:‏۶،‏ ۱۱،‏ ۱۲‏—‏بر اعمال یَهُوَه تأمّل کنید (‏ب۱۵ ۱۵/‏۸ ۱۰ ¶۳-‏۴؛‏ ب۰۴‏-‏E ۱/‏۳ ۱۹-‏۲۰؛‏ ب۰۳ ۱/‏۷ ۲۰-‏۲۱ ¶۶-‏۷‏)‏

  • مز ۷۵:‏۴-‏۷‏—‏اعمال یَهُوَه شامل انتصاب مردانی فروتن برای رسیدگی به امور جماعت می‌شود (‏ب۰۶ ۱/‏۸ ۱۹ ¶۲‏؛‏ it‏-‏۱-‏E ۱۱۶۰ ¶۷)‏

  • مز ۷۸:‏۱۱-‏۱۷‏—‏به یاد آورید که یَهُوَه چگونه به قوم خود کمک کرده است (‏ب۰۴‏-‏E ۱/‏۴ ۲۱-‏۲۲)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۷۸:‏۲‏—‏این آیه چگونه در مسیح تحقق یافت؟‏ (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ۱۱ ¶۱۴‏)‏

  • مز ۷۸:‏۴۰،‏ ۴۱‏—‏طبق این آیات،‏ اعمال ما چه تأثیری بر یَهُوَه دارد؟‏ (‏ب۱۲‏-‏E ۱/‏۱۱ ۱۴ ¶۵؛‏ ب۱۱ ۱/‏۱۰ ۱۰‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۷۸:‏۱-‏۲۱

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۵

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

 • ‏«یَهُوَه همه چیز را آفرید»:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ این ویدیو پخش شود.‏ (‏در سایت jw.org/fa،‏ گزینهٔ «تعالیم کتاب مقدّس» و سپس ‏«فرزندان»‏ انتخاب شود.‏)‏ سپس از چند خردسال که از قبل انتخاب شده‌اند دعوت شود تا بر روی سکو بیایند.‏ از آنان سؤالاتی در خصوص این ویدیو پرسیده شود.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۲ ¶۱-‏۱۲

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۴۸ و دعا