شاید بپرسید:‏ «چه چیزی را امتحان کنم؟‏» البته خدمت پیشگامی را!‏ به‌راستی چه برکاتی از آن حاصل می‌شود!‏—‏ام‍ ۱۰:‏۲۲‏.‏

فواید خدمت پیشگامی:‏

  • می‌توان در خدمت موعظه مهارت کسب کرد و از آن بیشتر لذّت برد

  • می‌توان رابطهٔ خود را با یَهُوَه محکم‌تر ساخت؛‏ زیرا هر چه بیشتر دربارهٔ او با دیگران صحبت کنیم،‏ خصوصیات فوق‌العادهٔ او را بیشتر به یاد خواهیم سپرد

  • می‌توان شادی و رضایت‌خاطری به دست آورد که از اولویت دادن به پادشاهی خدا و خدمت به دیگران حاصل می‌شود.‏—‏مت‍ ۶:‏۳۳؛‏ اع‍ ۲۰:‏۳۵

  • می‌توان در جلسهٔ پیشگامی طی دیدار سرپرست حوزه،‏ جلسهٔ ویژهٔ مربوط به مجمع حوزه و مدرسهٔ پیشگامی حضور یافت

  • می‌توان فرصت‌های بیشتری برای شروع و ادارهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس یافت

  • می‌توان زمان بیشتری با مبشّران دیگر صرف و همدیگر را تشویق کرد.‏—‏رو ۱:‏۱۱،‏ ۱۲