به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئیه ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

برنامه‌ای برای خدمت پیشگامی

برنامه‌ای برای خدمت پیشگامی

خدمت پیشگامی مستلزم برنامه‌ریزی خوب می‌باشد.‏ اگر هر هفته ۱۸ ساعت را به خدمت موعظه بپردازید،‏ قادرید پیشگامی کنید و حتی برای تعطیلات وقت داشته باشید!‏ با چنین برنامه‌ای قادر خواهید بود که در اثر اتفاقات غیرمنتظره مانند بیماری یا هوای نامساعد به خدمتتان ادامه دهید.‏ در جدول زیر برای مبشّرانی که نیمه‌وقت یا تمام‌وقت کار می‌کنند یا از سلامت کافی برخوردار نیستند،‏ پیشنهادهایی عرضه شده است.‏ شاید کسی از اعضای خانواده‌تان با ایجاد تغییراتی بتواند خدمت پیشگامی را از سپتامبر شروع کند.‏ شما می‌توانید این موضوع را در پرستش خانوادگی بررسی کنید.‏

اگر نیمه‌وقت کار می‌کنم

دوشنبه

کار

سه‌شنبه

کار

چهارشنبه

کار

پنجشنبه

۶ ساعت

جمعه

۶ ساعت

شنبه

۴ ساعت

یکشنبه

۲ ساعت

اگر تمام‌وقت کار می‌کنم

دوشنبه

۲ ساعت

سه‌شنبه

۲ ساعت

چهارشنبه

جلسهٔ میان‌هفته

پنجشنبه

۲ ساعت

جمعه

۲ ساعت

شنبه

۶ ساعت

یکشنبه

۴ ساعت

اگر از سلامت کافی برخوردار نیستم

دوشنبه

استراحت

سه‌شنبه

۳ ساعت

چهارشنبه

۳ ساعت

پنجشنبه

۳ ساعت

جمعه

۳ ساعت

شنبه

۳ ساعت

یکشنبه

۳ ساعت