موعظهٔ خبر خوش به کسی در کامرون که چای می‌چیند

جزوهٔ کار و آموزش ژوئیه ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و بروشور خبری خوش از سوی خدا.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه،‏ شنوندهٔ دعا را ستایش کنید

چرا باید در خصوص قول‌هایی که به یَهُوَه داده‌اید دعا کنید؟‏ چگونه می‌توانید اعتماد خود را به یَهُوَه در دعا نشان دهید؟‏ (‏مزامیر ۶۱-‏۶۵)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

ساده نگه داشتن زندگی باعث می‌شود خدا را بستاییم

ساده کردن زندگی‌تان شما را قادر به چه کاری می‌سازد؟‏ چگونه می‌توانید مانند عیسی،‏ زندگی‌ای ساده پیش گیرید؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

قوم یَهُوَه در پرستش حقیقی غیورند

ما از غیرت داوود چه می‌آموزیم؟‏ غیرت،‏ ما را به چه کاری برمی‌انگیزد؟‏ (‏مزامیر ۶۹-‏۷۲)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

آیا می‌توانید برای یک سال امتحانش کنید؟‏

زندگی رضایت‌بخش با برکات بی‌شمار نصیب کسانی می‌شود که آن را امتحان می‌کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

برنامه‌ای برای خدمت پیشگامی

شاید از این موضوع تعجب کنید که خدمت پیشگامی حتی برای کسانی که وقت یا نیروی کمی دارند،‏ امکان‌پذیر است.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

اعمال یَهُوَه را به یاد آورید

اعمال یَهُوَه شامل چه می‌شود؟‏ تعمّق در آن‌ها چگونه به ما فایده می‌رساند؟‏ (‏مزامیر ۷۴-‏۷۸)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

مهم‌ترین شخص در زندگی‌تان کیست؟‏

سُرایندهٔ مزمور ۸۳ نشان داد که یَهُوَه مهم‌ترین شخص در زندگی‌اش است.‏ ما چگونه می‌توانیم از او سرمشق گیریم؟‏