به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

بیدار شوید!‏

سؤال:‏ امروزه اغلب در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی شخصیت‌هایی با نیروهای ماورای طبیعی همچون ساحران،‏ جادوگران و خون‌آشام‌ها به تصویر کشیده می‌شوند.‏ به نظر شما آیا این‌ها همه بی‌ضرر و تنها برای سرگرمی است یا در پس آن خطری وجود دارد؟‏

عرضه:‏ این شمارهٔ مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» توضیح می‌دهد که چرا موضوعاتی از این قبیل برای مردم جذاب و گیراست و همین طور در پس این نیروها چه چیز نهفته است.‏

حقیقت را تعلیم دهید

 

سؤال:‏ ما باید چه دیدی نسبت به زندگی داشته باشیم؟‏

آیه:‏ مک‍ ۴:‏۱۱

حقیقت:‏ چون زندگی نعمتی از طرف خداست،‏ باید قدر آن را بدانیم.‏ ما به فکر سلامت و ایمنی خود هستیم و هرگز نمی‌خواهیم زندگی دیگران را به خطر اندازیم.‏ همچنین برای زندگی ارزش بسیار قائلیم.‏

راز سعادت در زندگی خانوادگی چیست؟‏

 

سؤال:‏ به پرسش روی این تراکت و این سه پاسخ توجه کنید.‏ نظر شما چیست؟‏

آیه:‏ لو ۱۱:‏۲۸

عرضه:‏ در این تراکت برای شما و خانواده‌تان توضیح داده می‌شود که این آیه به چه معناست و چرا می‌توان به گفتهٔ کتاب مقدّس اعتماد کرد.‏

شما می‌خواهید به چه نحوی موعظه کنید؟‏

 

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید