به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۵۱-‏۵۲

کلام نبوی یَهُوَه با تمام جزئیات تحقق می‌یابد

کلام نبوی یَهُوَه با تمام جزئیات تحقق می‌یابد

پیشگویی‌های یَهُوَه در مورد رویدادهای آینده دقیق و درست بود

یکی از کمانگیران گارد امپراتوری پارس

‏«تیرها را تیز کنید!‏»‏

۵۱:‏۱۱،‏ ۲۸

  • کمانگیران لشکرهای ماد و پارس در استفاده از کمان بسیار ماهر بودند و کمان سلاح اصلی آنان بود.‏ آنان تیرهای خود را تیز می‌کردند تا عمیق‌تر در بدن دشمنانشان فرو رود

‏«جنگاوران بابِل از نبرد دست برکشیده‌اند»‏

۵۱:‏۳۰

  • بر روی کتیبهٔ نَبونیدوس چنین آمده است:‏ «سپاه کوروش بدون نبرد وارد بابِل شد.‏» این نوشته احتمالاً به این معنی است که کوروش بدون جنگ و ستیز بابِل را تسخیر کرد.‏ این رویداد با پیشگویی اِرْمیا نیز مطابقت دارد

کتیبهٔ نَبونیدوس

‏‹بابِل به تَلی از خاک بدَل خواهد شد و تا به ابد متروک خواهد ماند›‏

۵۱:‏۳۷،‏ ۶۲

  • شکوه بابِل از سال ۵۳۹ ق.‏م.‏ رو به زوال گذاشت.‏ اسکندر کبیر قصد داشت بابِل را پایتخت امپراتوری خود کند،‏ اما ناگهان جان سپرد.‏ در اوایل تاریخچهٔ مسیحیت،‏ هنوز گروهی از یهودیان در بابِل سکونت داشتند و به این دلیل پِطرُس به بابِل رفت.‏ اما در قرن چهارم میلادی،‏ تنها خرابه‌هایی از این شهر باقی مانده بود.‏ پس،‏ عاقبت این شهر برای همیشه نابود شد.‏

تحقق پیشگویی‌های کتاب مقدّس چه تأثیری باید بر من بگذارد؟‏

 

من چه نکاتی از این پیشگویی را می‌توانم برای دیگران توضیح دهم؟‏