به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۷

۵-‏۱۱ ژوئن

اِرْمیا ۵۱-‏۵۲

۵-‏۱۱ ژوئن
 • سرود ۳۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏کلام نبوی یَهُوَه با تمام جزئیات تحقق می‌یابد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۵۱:‏۱۱‏،‏ ۲۸‏—‏یَهُوَه پیشگویی کرد که چه کسی فاتح بابِل خواهد شد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۳۶۰ ¶۲-‏۳‏)‏

  • ار ۵۱:‏۳۰‏—‏یَهُوَه پیشگویی کرد که بابِل در برابر تهاجم دشمنان ایستادگی نخواهد کرد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۴۵۹ ¶۴‏)‏

  • ار ۵۱:‏۳۷‏،‏ ۶۲‏—‏یَهُوَه پیشگویی کرد که سرانجام بابِل به سرزمینی ویران و متروک تبدیل خواهد شد (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۲۳۷ ¶۱‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۵۱:‏۲۵‏—‏چرا بابِل به عنوان «کوه ویرانگر» توصیف شده است؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۴۴۴ ¶۹‏)‏

  • ار ۵۱:‏۴۲‏—‏منظور از عبارت «دریا بر بابِل برآمده» چیست؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۸۸۲ ¶۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۵۱:‏۱-‏۱۱

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏ مبشّران را تشویق کنید که اطلاعاتی از سایت jw.org را به مخاطبشان نشان دهند.‏ (‏«تعالیم کتاب مقدّس» > «راهنمایی برای خانواده‌ها»)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی