به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۷

۲۶ ژوئن–‏۲ ژوئیه

حِزْقیال ۶-‏۱۰

۲۶ ژوئن–‏۲ ژوئیه
 • سرود ۱۴۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آیا برای نجات نشانه‌گذاری خواهید شد؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • حز ۹:‏۱،‏ ۲‏—‏از رؤیای حِزْقیال درس‌های پرارزشی می‌گیریم.‏ (‏ب۱۶/‏۶ ۱۶-‏۱۷‏)‏

  • حز ۹:‏۳،‏ ۴‏—‏کسانی که اکنون بشارت را می‌پذیرند،‏ طی مصیبت عظیم برای نجات نشانه‌گذاری می‌شوند

  • حز ۹:‏۵-‏۷‏—‏یَهُوَه خدا هرگز درستکاران را همراه شریران نابود نمی‌کند

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۷:‏۱۹‏—‏این آیه چگونه به ما کمک می‌کند که خود را برای رویدادهای آینده آماده کنیم؟‏ (‏ب۰۹ ۱۵/‏۹ ۲۳ ¶۱۰‏)‏

  • حز ۸:‏۱۲‏—‏این آیه چگونه نشان می‌دهد که نداشتن رابطهٔ نزدیک با یَهُوَه،‏ ممکن است ما را به گناه سوق دهد؟‏ (‏ب۱۱ ۱۵/‏۴ ۲۶ ¶۱۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۸:‏۱-‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مک‍ ۴:‏۱۱‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۱:‏۵؛‏ ۲قر ۷:‏۱‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۱۲۷ ¶۴-‏۵‏—‏به گونه‌ای تعلیم دهید که مطالب بر دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی