در رؤیایی،‏ یَهُوَه به حِزْقیال طوماری داد و به او گفت که آن را بخورد.‏ این رؤیا به چه معنا بود؟‏

۲:‏۹–‏۳:‏۲

  • حِزْقیال باید پیام خدا را به‌اصطلاح هضم می‌کرد.‏ تعمّق بر آنچه در طومار نوشته شده بود،‏ باید عمق احساسات او را تحت تأثیر قرار می‌داد و در او انگیزهٔ لازم را برای صحبت با مردم ایجاد می‌کرد

۳:‏۳

  • آن طومار به کام حِزْقیال شیرین بود؛‏ زیرا او همواره با دیدی مثبت به مأموریتش می‌نگریست

مطالعهٔ کتاب مقدّس به همراه دعا،‏ همچنین تعمّق بر مطالب آن چه تأثیری بر من می‌گذارد؟‏

 

چگونه می‌توانم همواره با دیدی مثبت به خدمت موعظه بنگرم؟‏