• سرود ۷۵ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏اعلام پیام خدا مایهٔ خوشحالی حِزْقیال بود‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[کلیپ معرفی کتاب حِزْقیال پخش شود.‏]‏

  • حز ۲:‏۹–‏۳:‏۲‏—‏حِزْقیال طوماری را که «بر آن نوحه و ناله و وای نوشته شده بود» خورد (‏ب۰۸ ۱/‏۷ ۱۴ ¶۶-‏۷؛‏ it‏-‏۱-‏E‏ ۱۲۱۴‏)‏

  • حز ۳:‏۳‏—‏حِزْقیال خوشحال بود که یَهُوَه را به عنوان پیامبر خدمت می‌کند (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ۸ ¶۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • حز ۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏،‏ ۲۶-‏۲۸‏—‏ارابهٔ آسمانی مظهر چیست؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ۷ ¶۶‏)‏

  • حز ۴:‏۱-‏۷‏—‏آیا حِزْقیال واقعاً نمایشی را که نشانگر نزدیکی محاصرهٔ اورشلیم بود،‏ اجرا کرد؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۷ ۸ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حز ۱:‏۱-‏۱۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ت-‏۳۲‏—‏راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ت-‏۳۲‏—‏کلیپ خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید را پخش کنید و بروشور مربوط به آن را به مخاطبتان بدهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۱۴۲-‏۱۴۳ ¶۲۰-‏۲۱‏—‏به گونه‌ای تعلیم دهید که مطالب بر دل شاگرد بنشیند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی